depos.credit@cmail.cz
382 274 414

O společnosti DEPOS-CREDIT s r.o.®


Společnost DEPOS-CREDIT s r.o.® vznikla 24.11.1995 zápisem do obchodního rejstříku v Českých Budějovicích pod zn. C5656 s předmětem podnikání - poskytování služeb podnikatelské veřejnosti a to zejména vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, kompletní zpracování mzdové agendy, daňového, ekonomického a organizačního poradenství a ostatní služby související s podnikatelskými aktivitami klientů. Dominantní postavení v poskytovaných službách má daňové poradenství a interní i externí zpracování veškerých forem účetnictví pro klienty.

Garance za poskytnuté služby


Garantem kvality poskytování daňového poradenství a vedení účetnictví klientů je daňový poradce Ing. František Jonák zapsaný v komoře daňových poradců pod evidenčním číslem 000 009 a držitel certifikátu Q B Ú - bilanční účetní číslo 004330 a kolektiv více než dvaceti zaměstnanců společnosti.

Společnost je pojištěna na podnikatelská rizika vznikající z poskytování výše uvedených služeb prostřednictvím společnosti GREKO s.r.o. u Kooperativy a.s.. V praxi to znamená, že v souladu s ustanovením zákona hradí společnost případné pokuty a penále, pokud škodu prokazatelně zavinila.

Působnost společnosti


Působnost společnosti není regionálně omezena a v současné době jsou služby poskytovány zejména na uzemí Čech a hlavního města Prahy se sídlem společnosti na Masarykovo nám. č. 41/42 Mirovice.