depos.credit@cmail.cz
382 274 414

Ceník


Ceny za poskytované služby jsou stanoveny smluvně - dohodou dle ustanovení §2 zák. 526/1990 Sb. v platném znění. Změna dohodnutých cen je možná pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a jejím oboustranným odsouhlasením.


Výše cen je stanovena individuálně s každým klientem podle rozsahu a náročnosti zpracovávaných dat a podle výše dosahovaného obratu klienta v Kč za kalendářní rok.


Výše ceny za účetnictví je stanovena za každou zaúčtovanou položku dohodnutou sazbou, nebo podle přání klienta paušální měsíční sazbou.


Výše ceny za zpracování daňových přiznání je stanovena za každou započatou hodinu v dohodnuté výši.


Výše ceny za rekonstrukci účetnictví je stanovena za celek dohodou.

Zpracování jedné mzdy malé organizace do 25 zaměstnanců á 200,- Kč mzdy velké organizace nad 25 zaměstnanců á 250,- Kč.


Výše ceny za daňové poradenství je stanovena za každou započatou hodinu v dohodnuté výši.